รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 24/10/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 22.4 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.46 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 7.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.6 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:18 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:52 น.